Behandelaanbod IJsselgemeenten

Sagesse Jeugdhulp biedt gecontracteerde zorg in de volgende gemeenten Kimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel

Behandeling is gericht op jeugdigen van 0 tot 18 jaar met problemen op het gebied van psychiatrisch en licht verstandelijke beperking. Deze vorm van behandeling kan bestaan uit:

 Handelingsgerichte diagnostiek door een specialist. voor meer informatie zie ‘psychodiagnostiek’.
 Consulten door een specialist, gericht op advisering en/of interventies ter ondersteuning van de reguliere eerstelijnszorg;
• Een oplossingsgericht behandeltraject;
• Behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag. De nieuw aan te leren vaardigheden of het gedrag richten zich op het terugdringen van stoornissen en beperkingen. De kortdurende behandeling kan zich ook richten op de ouder of verzorger in de directe omgeving van de cliënt, als dit ten goede komt aan de jeugdige. De behandeling is dan gericht op het aanleren van vaardigheden of gedrag om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de jeugdige.

Onderstaand vindt u een overzicht met redenen waarvoor u uw kind zou kunnen aanmelden.


Enkelvoudig trauma

Stemmings-

klachten

Angstklachten

Dwangklachten

Gedrags-

problemen

Negatief zelfbeeld

Rouw-

verwerking

Eetproblemen


Ambulante Gezinsbehandeling beoogt het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag waardoor bij het kind toekomstige verergering van de beperking en mogelijke uithuisplaatsing kan worden voorkomen. Door interventie verbeteren van de opvoedingssituatie zodat het gezin in staat is om de opvoeding en ontwikkeling van het kind te waarborgen. De behandeling van kind en ouders lopen parallel en hebben als doel de verbetering van de uitvoering van de opvoedingstaken, zodat de ouders op een positieve manier de ouderrol op zich kunnen nemen.

Ambulante Gezinsbehandeling kan bestaan uit:
• 
Het bieden van interventies voor het hanteren van probleemgedrag en versterking van de zelfredzaamheid van de cliënt;
• 
Het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag gericht aan kind en ouders om de thuissituatie op structurele basis te verbeteren. De nadruk wordt gelegd op een positieve benadering en het versterken van de krachten en kwaliteiten van het kind en zijn omgeving;
• 
Het bieden van interventies voor herstel en versterking van opvoedingsvaardigheden aan ouders en het hanteren van probleemgedrag bij hun kind(eren).
Psychodiagnostiek

Het doel van psychodiagnostiek is om te onderzoeken wat de oorzaak is dat een persoon vastloopt op diverse gebieden in het dagelijks leven. Wij verrichten intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. De onderzoeken worden gedaan daar psychologen en kunnen in het Nederlands of in het (Klassiek) Arabisch, Turks, Engels, Farsi, Pools, Russisch en Oekraïens verricht worden.

Intelligentieonderzoek
Wanneer er een vermoeden bestaat van beperkte intellectuele capaciteiten, kan een intelligentieonderzoek uitkomst bieden. Onderzoek naar het algemeen cognitief functioneren ofwel intelligentie geeft meer duidelijkheid over de achtergrond van de klachten. Op basis van een dergelijk onderzoek kan passende ondersteuning gerealiseerd worden. Wij bieden intelligentieonderzoek bij kinderen en jeugdigen.

Neuropsychologisch onderzoek
Uiteenlopende problemen in het cognitief functioneren van een kind of een adolescent kunnen door middel van een neuropsychologisch onderzoek in kaart gebracht worden. Problemen in het cognitief functioneren kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van niet-aangeboren hersenletsel of neurodegeneratieve aandoeningen. Op basis van een neuropsychologisch onderzoek kan het kind/adolescent en diens ouders adviezen krijgen over een eventueel behandeltraject, zoals cognitieve revalidatie of psychologische begeleiding.

Persoonlijkheidsonderzoek
Wanneer het niet duidelijk is waar de klachten vandaan komen en welke vorm van ondersteuning het meest geschikt is, kan psychologisch onderzoek helderheid verschaffen. Bij een persoonlijkheidsonderzoek wordt de nadruk gelegd op emotionele en sociale vaardigheden. Het verwerven van inzicht op dit gebied kan het individu, of in het geval van ouders, hun kind, helpen om zichzelf, hun situatie en hun problemen beter te begrijpen, wat hen in staat stelt er effectiever mee om te gaan. Op basis daarvan kan een specifiek advies worden gegeven over mogelijke vervolgstappen en kan er een behandelplan worden opgesteld. Bovendien worden er praktische tips aangereikt om met de ervaren klachten om te gaan, waarbij zowel de sterke als minder sterke kanten van de persoon in kwestie of hun kind worden benut.


Telefoon

010-3130941
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00
:00

Contact

info@sagessejeugdhulp.nl
aanmeldingen@sagessejeugdhulp.nl


Capelle a/d IJssel

Lylantse plein 1
2908 LH Capelle aan den Ijssel

Zaanstreek

Heijermansstraat 143a
1502 DJ Zaanstad

Dordrecht

Burgemeester de Raadsingel 49-71
3311 JG Dordrecht