Behandelaanbod Midden Holland

Sagesse Jeugdhulp biedt gecontracteerde zorg in de volgende gemeenten: Gouda, Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Bodegraven- Reeuwijk

Individuele behandeling

De behandeling is gericht op jeugdige met LVB problematiek of gedragsproblematiek, soms voortkomend uit de opvoedsituatie. Hierbij kan de behandeling ook gericht worden op ouders hebben hulp nodig bij de opvoeding van hun kinderen in de vorm van behandeling aan de ouders/ ouderbegeleiding. Individuele behandeling is gericht onder andere op het aanleren van vaardigheden en het bewerkstellingen van een gedragsverandering bij de jeugdige of binnen het systeem van de jeugdige. De behandeling vindt overwegend thuis of op school plaats of tijdens residentiële zorg. Individuele behandeling kan ook ingezet worden na residentiële zorg of om residentiële opnamen te voorkomen of te verkorten.

Individuele behandeling – zwaar

Individuele behandeling van een jeugdige met LVB problematiek of complexe gedragsproblematiek, voortkomend uit de opvoedsituatie. Ouders hebben hulp nodig bij de opvoeding van hun kinderen. Dit gaat ook over behandeling aan ouders/ ouderbegeleiding, in relatie tot de problematiek van de jeugdige. De individuele behandeling is gericht o.a. op het aanleren van vaardigheden en het bewerkstellingen van een gedragsverandering bij de jeugdige of binnen het systeem van de jeugdige. De behandeling vindt overwegend thuis of op school plaats (niet gekoppeld aan een stoel of bed) of tijdens residentiële zorg. Individuele behandeling kan ook ingezet worden na residentiële zorg of om residentiële opnamen te voorkomen of te verkorten. 

De inzet van Individuele behandeling zwaar is gericht op:

• Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.
• Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.
•  Het systeem van het kind meenemen in de benodigde verandering. De hulp kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin. Het gaat hierbij om gerichte professionele interventies. 

Doelgroep
Gezinnen met (ernstige) opvoedingsproblematiek. De jeugdige met gedragsproblemen door een lichamelijke, zintuigelijke, cognitieve of verstandelijke beperking of een psychiatrische of psychosociaal probleem of een combinatie daarvan. De jeugdige heeft te maken met complexe gedragsproblematiek die voortkomt uit een co morbiditeit van problemen. De jeugdige groeit op in een onveilige omgeving of er is sprake van een (dreigende) crisis. In de begeleiding wordt aandacht besteed aan het systeem van kind en het onderwijs (of kinderopvang/peuterspeelzaal/voorschool). De hulpverlening vindt (overwegend) plaats in het gezin

Individuele behandeling – gedragsdeskundige

Individuele behandeling door een gedragswetenschapper thuis, op school of op locatie van de aanbieder. Er is sprake van een professionele interventie gericht op gedragsverandering. Er kan sprake zijn van een stuk diagnostiek dat samen met de behandeling wordt geleverd. In de behandeling nemen de aanbieders ook altijd het systeem van de jeugdige mee, waaronder de school (intern begeleider/zorgcoördinator en leerkracht).

Onderstaand vindt u een overzicht met redenen waarvoor u uw kind zou kunnen aanmelden.

Enkelvoudig trauma

Stemmings-

klachten

Angstklachten

Dwangklachten

Gedrags-

problemen

Negatief zelfbeeld

Rouw-

verwerking

Eetproblemen

Psychodiagnostiek

Het doel van psychodiagnostiek is om te onderzoeken wat de oorzaak is dat een persoon vastloopt op diverse gebieden in het dagelijks leven. Wij verrichten intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. De onderzoeken worden gedaan daar psychologen en kunnen in het Nederlands of in het (Klassiek) Arabisch, Turks, Engels, Farsi, Pools, Russisch en Oekraïens verricht worden.

Intelligentieonderzoek
Wanneer er een vermoeden bestaat van beperkte intellectuele capaciteiten, kan een intelligentieonderzoek uitkomst bieden. Onderzoek naar het algemeen cognitief functioneren ofwel intelligentie geeft meer duidelijkheid over de achtergrond van de klachten. Op basis van een dergelijk onderzoek kan passende ondersteuning gerealiseerd worden. Wij bieden intelligentieonderzoek bij kinderen en jeugdigen.

Neuropsychologisch onderzoek
Uiteenlopende problemen in het cognitief functioneren van een kind of een adolescent kunnen door middel van een neuropsychologisch onderzoek in kaart gebracht worden. Problemen in het cognitief functioneren kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van niet-aangeboren hersenletsel of neurodegeneratieve aandoeningen. Op basis van een neuropsychologisch onderzoek kan het kind/adolescent en diens ouders adviezen krijgen over een eventueel behandeltraject, zoals cognitieve revalidatie of psychologische begeleiding.

Persoonlijkheidsonderzoek
Wanneer het niet duidelijk is waar de klachten vandaan komen en welke vorm van ondersteuning het meest geschikt is, kan psychologisch onderzoek helderheid verschaffen. Bij een persoonlijkheidsonderzoek wordt de nadruk gelegd op emotionele en sociale vaardigheden. Het verwerven van inzicht op dit gebied kan het individu, of in het geval van ouders, hun kind, helpen om zichzelf, hun situatie en hun problemen beter te begrijpen, wat hen in staat stelt er effectiever mee om te gaan. Op basis daarvan kan een specifiek advies worden gegeven over mogelijke vervolgstappen en kan er een behandelplan worden opgesteld. Bovendien worden er praktische tips aangereikt om met de ervaren klachten om te gaan, waarbij zowel de sterke als minder sterke kanten van de persoon in kwestie of hun kind worden benut.


Telefoon

010-3130941
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00
:00

Contact

info@sagessejeugdhulp.nl
aanmeldingen@sagessejeugdhulp.nl


Capelle a/d IJssel

Lylantse plein 1
2908 LH Capelle aan den Ijssel

Zaanstreek

Heijermansstraat 143a
1502 DJ Zaanstad

Dordrecht

Burgemeester de Raadsingel 49-71
3311 JG Dordrecht